American Football

Er zijn 50 iPRO Markers nodig om alle zijlijnen van een American football-veld te markeren, ervan uitgaande dat alleen de 5 yard-lijnen aan beide zijden van het veld zijn gemarkeerd. Er kunnen meer iPRO Markers op het veld worden geplaatst, naar gelang het een veld bij een middelbare school, hogeschool of een professioneel veld betreft.